Mindfulness • Patika App - Herkes için kolay meditasyon

Mindfulness ve Meditasyon

Keşfi beşbin yıl öncesine dayanan “meditasyon” tekniği, kişinin içinde bulunduğu anda dikkatinin, düşünce ve duygularının farkına vararak, temel psikolojik kapasitelerini geliştirmesine yönelik bir zihin egzersizidir.

 

Bir meditasyon formu olan mindfulness (farkındalık) meditasyonu, ilk olarak 1970’lerde bilim dünyasında önde gelen kurumlarda stres tepkisini azaltmaya yönelik klinik araştırılmalara tabi tutulmuş ve zihin ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkileri somut olarak ortaya konulmuştur.

 

Mindfulness, dikkati şimdiki zamana vermektir: kasıtlı, bilinçli ve yargısızca. 

 

Dikkatin içinde olduğumuz ana yargılamadan ve farkındalıkla verilmesiyle, zihinde birbirini tetikleyen duygu ve düşüncelerin oluşturduğu karmaşa kesintiye uğratılmış olur. Bu şekilde zihinde sakin bir alan açılır. Düzenli pratikle birlikte zaman içerisinde otomatik tepkilerden özgürleşme başlar, farkındalık anları artar ve kişi yeni ve sakin bir bakış açısı elde etmiş olur. 

Bahsettiğimiz bu dingin farkındalığa adım atıldığında, kişi elinde her an bir seçim hakkı olduğunu görme şansına kavuşur. 

 

Mindfulness meditasyonu anlık bir rahatlama hissinin çok ötesinde, zihnimizde kalıcı bir değişim sağlama potansiyeline sahiptir.

 

Bahsettiğimiz bu yeni bakış açısının temelinde “Bilimsel” bölümünde detaylarını bulabileceğiniz nörobiyolojik sebepler yatmaktadır. 

 

Spor ile vücudun belli bölgelerini geliştirmenin mümkün olmasıyla benzer şekilde, meditasyon pratiği ile beynin belli bölümlerinin fizyolojik olarak büyütülmesi, bu bölgelerin daha aktif ve etkin olmaları sağlanabilmektedir. Beyinde stres tepkisinin tetiklendiği bölümlerin küçültülmesi de aynı şekilde mümkündür. 

 

Harvard Üniversitesi’nde meditasyon üzerine nörobilimsel araştırmalar yapmakta olan Dr. Sara Lazar ve ekibinin yaptıkları örnek bir araştırmanın fMRI sonuçlarında, sekiz haftalık bir meditasyon pratiğinin sonucunda deneklerin beyin anatomilerinde değişim gözlenmiştir.

Mindfulness yeni bir şey değil. Aslında hepimiz sadece ‘var olma’ durumuyla aşina olmuşuzdur. 

 
 

Ancak genelde “yapma” modunda meşgul olmamız, zaman içinde bu ‘var olma’ moduna nasıl geçebileceğimizi unutturmuştur. 

 

Bu düşünmemizi gerektiren bir beceri değil, sadece otomatik pilottan uyanıp, farkındalığa yönelmemizi gerektiriyor. 

 

Buna zihnin VAR OLMA biçimi diyoruz – düşünme ve ‘yapma’dan çıkıp, duyumlara yöneldiğimiz bir durum. Hepimizin içinde var olan, ama hayatımızın bütün işleri içinde unuttuğumuz bir beceri.

 

Uygulama açısından mindfulness, herhangi bir inanca bağlılık, özel bir mekan, bilgi veya ekipman gerektirmez ve günümüz yaşam koşullarında her zaman, her yerde pratik edilebilir.

University of Twente Psikoloji, Sağlık ve Teknoloji Bölümü E-Sağlık Merkezi’nde yapılan araştırmalar, online meditasyon uygulamalarının, deneklerin stres, depresyon, anksiyete seviyelerinde düşüş ve farkındalık seviyelerinde artış sağladığını ortaya koymuştur.

 

Bu çerçevede Patika uygulaması, içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği zaman veya imkan kısıtları içerisinde sağlıklı ve sakin bir zihne sahip olmak için size olanak sağlamaktadır.

 

  1. Spijkerman, M., Pots, W., & Bohlmeijer, E. (2016). Effectiveness of online mindfulness-based interventions in improving mental health: A review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clinical Psychology Review45, 102-114.